WistJeDat?

Steenfabriek De Roodvoet (11 juni 2018)

Posted on

De steenfabriek De Roodvoet In het “Oude Schiltboeck van de Vrijheijt Wijck” van 1599 staan de namen van alle grondbezitters met hun aanslag van belasting. Zo staat vermeld dat de Kinderen van Lockhorst een weert (uiterwaard) bezaten genaamd Den Roodvoet, groot 28 of 29 morgen of daaromtrent. Deze weert was toen dus nog gelegen in […]

WistJeDat?

Lekbrug Culemborg (16 juni 2018)

Posted on

Gepubliceerd op: 19 oktober 1983 Onthulling plaquette van NS in Culemborg op monument bij nieuwe spoorbrug CULEMBORG — De tegen het brugmonument in Culemborg aangebrachte herinneringsplaquette werd dinsdag onthuld door drs. L. F. Ploeger, directeur van de NV Nederlandse Spoorwegen. De plaquette is een eerbetoon en herinnering aan de Nederlandse bruggebouwers van het eerste uur. […]

WistJeDat?

Het vliegermonument (5 augustus 2020)

Posted on

In de nog zelfstandige gemeente Zuilen – in de wijk Mariëndaal – werd in 1938 op initiatief van gemeente secretaris Ad van der Weerd dit monument gebouwd door ‘jeugdige werkloozen’ van Zuilen. Juist in de crisisjaren waren de luchtvaartpioniers mannen om trots op te zijn. Nederlandse fabrikanten als Fokker en Koolhoven speelden vooral in de […]

WistJeDat?

Kazemat Vreeswijk Oost (17 oktober 2019)

Posted on

In 2017 hebben Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk drie kazematten, een schutsluis en een duikerhoofd verplaatst om ruimte te maken voor de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis. Voorzichtige verplaatsing De NHW is genomineerd voor UNESCO-Werelderfgoedstatus. De verplaatsing van de zware, grote NHW-objecten moest dan […]